Translate

List of Folk Dance in India State Wise

                              List of Folk Dance in India State Wise


 • Andhra Pradesh :- Ghantamardala, Ottam, Thedal, Kuchipudi (classical), Mohiniattam, Kummi, Chhadi
 • Arunachal Pradesh :- Mask dance, War dance, etc.
 • Assam  :- Bihu, Bichhua, Natpuja, Maharas, kaligopal, Bagurumaba, Naga Dance, Khel Gopal, Tabal Chongli, Canoe, Jhumura Hobjanai
 • Bihar :- Jata-Jatin, Bakho-Bakhain, Panwariya, Sama Chakwa, Bidesia, Jatra
 • Chhattisgarh :-  Dagla, pali, Tapali, Navrani, Goudi, Karma, Jhumar, Diwar, Mundari

 • Goa :- Mandi, Jhagor, Khol, Dakni
 • Gujarat :-  Garba, Dandiya Ras, Tippani Juriun, Bhavai
 • Haryana:- Jhumar, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khor, Gagor
 • Himachal Pradesh :- Jhora, Jhali, Chharhi, Dhaman, Thali, Jhainta, Daf, Stick dance
 • Jammu & Kashmir :-  Rauf, Hikat, Mandjas, Kud Dandi Nach, Damali

 • Jharkhand :- Jat-Jatin, Karma, Chhau, Sarahul, Danga, Sohrai
 • Karnataka :- Yakhshagan, Huttari, Suggi, Kunitha, Karga, Lambi
 • Kerala :- Kathakali (Classical), Ottam Thulal, Mohiniattam, Kaikottikali, Tappatikali, Kali, Auttam
 • Madhya Pradesh  :- Dance
 • Maharashtra :-  Lavani, Nakata, Koli, Lezim, Gafa, Dahikala, Dasavtar or Bohada, Tamasha, Mauni, Powara, Gouricha

 • Manipur :- Manipuri (Classical), Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat
 • Meghalaya :-  Laho, Baagla
 • Mizoram  :-  Khanatm, Pakhupila, Cherokean
 • Nagaland  :-  Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
 • Odisha  :-  Odissi (Classical), Savari, Ghumara, Painka, Munari, Chhau, Chadya Dandanata

 • Punjab  :- Bhangra, Giddha, Daff, Dhaman
 • Rajasthan:-  Ghumar, Chakri, Ganagor, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini, Ghapal, Panihari, Ginad
 • Sikkim :-  Dance
 • Tamil Nadu :- Baratnatyam, Kumi, Kolattam, Kavadi
 • Telangana  :- Ghantamardala, Ottam, Thedal, Kuchipudi (classical), Mohiniattam, Kummi, Chhadi

 • Tripura :-  Dance
 • Uttarakhand   :- Kajari, Jhora, Raslila, Gadhwali, Kumayuni, Chappeli
 • Uttarpradesh   :- Nautanki, Raslila, Kajri, Jhora, Chappeli, Jaita
 • West Bengal    :-Kathi, Gambhira, Dhali, Jatra, Baul, Marasia, Mahal, Keertan

Previous
Next Post »

1 comments:

Write comments