Translate

Opposite Words In Hindi


                                           विलोम शब्द

नोट : विपरीत अर्थों वाले शब्दों को लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द जैसा हो (संज्ञा,तत्सम,सर्वनाम,विशेषण आदि ) उसका विलोम शब्द भी उसी कोटि का होना आवश्यक है अर्थात यदि शब्द तदभव है तो उसका विलोम भी तदभव होना चाहिए

                                                           ( अ,आ से शुरू )

 • अतिथि - अतिथेय
 • अनुरक्ति - विरक्ति 
 • अल्पज्ञ  - बहुज्ञ 
 • अंत - आदि 
 • अनुलोम - प्रतिलोम/विलोम
 • अवनि - अम्बर
 • अनाहूत  - आहूत 
 • असीम  - ससीम
 • अमावस्या  - पूर्णिमा 
 • अंतर्मुखी  - बहिर्मुखी 
 • अथ - इति
 • अधोगामी - ऊर्ध्वगामी 
 •  
 • अनुकूल  - प्रतिकूल 
 • अनुराग  - विराग
 • अक्षर  - क्षर 
 • अभिशाप  - वरदान 
 • अध्यात्मिक  - सांसारिक 
 • अभिमानी  - निरभिमानी 
 • अनिवार्य  - निवार्य/वैकल्पिक
 • अमर  - मर्त्य 
 • अन्तरंग  - बहिरंग 
 • अवनति  - उन्नति 
 • अमृत  - विष 
 • अनित्य  - नित्य
 • अभिज्ञ/भिज्ञ  -  अनभिज्ञ
 • आवर्तक  - परावर्तक
 • अंगीकार  - अस्वीकार
 •  
 • अकाल  - सुकाल 
 • अर्थी  - प्रत्यर्थी 
 • अंतर्द्वंद  - बहिर्द्वंद
 • अर्वाचीन - प्राचीन
 • आहार  - निराहार
 • अवलंब  - निरालम्ब 
 • असाध्य  - साध्य
 • आकर्षण  - प्रतिकर्षण/विकर्षण
 • अचल  - चल 
 • अगम्य  - गम्य
 • अग्रिम  - अंतिम
 • अधम  - उत्तम 
 • अतिवृष्टि  - अनावृष्टि 
 • अभ्यांतर  - वाह्य 
 • आदान  - प्रदान 
 • आविर्भूत - तिरोभूत 
 • आग्रही - दुराग्रही 
 • आदर  - निरादर
 •  
 • आच्छादित - अनाच्छादित 
 • आस्तिक  - नास्तिक
 • आलोक  - अन्धकार
 • आकाश - पाताल 
 • आहत - अनाहत
 • अनुरक्त - विरक्त 
 • आमिष  -  सामिष/निरामिष
 • आविर्भाव - निरोभाव 
 • आदि/आरम्भ  - अंत
Previous
Next Post »