Translate

UPPSC(LOWER,UPPER PCS) Freedom Struggles in India

                            सुमेल - स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बंधित

सोशलिस्ट पार्टी    - राम मनोहर लोहिया
कम्युनिस्ट पार्टी   - पी.सी. जोशी
स्वराज  पार्टी        - सी.आर. दास
ग़दर पार्टी             - लाला हरदयाल
कूका आन्दोलन    - गुरु रामसिंह
अनुशीलन समिति -वारीन्द्र घोष
चटगाँव आर्मरी रेड  - कल्पना दत्त
मोपला विद्रोह        - केरल में(1921)
एका आन्दोलन      - उ.प्र.
बिरसा मुंडा विद्रोह  - बिहार
लाहौर षड़यंत्र         - जतिन दास
काकोरी काण्ड        -1925
सांप्रदायिक अधिनिर्णय -  1932
सूरत विभाजन       - 1907
भारतीय नौसेना विद्रोह - 1946
चौरी चौरा काण्ड           - 5Feb, 1922
चंपारण आन्दोलन       -1917
भारत छोडो आन्दोलन -  Aug,1942
वैयक्तिक सत्याग्रह     -1940
जलियांवाला हत्या कांड         -13 April,1919
सविनय अवज्ञा आन्दोलन     - 1930
गाँधी- इरविन समझौता         - 5मार्च,1931
असहयोग आन्दोलन             -1920
पूर्ण स्वराज का संकल्प (कांग्रेस के करांची अधिवेशन में) - 1929
सर्वदलिए सम्मलेन              -1928

See Also :-
Substance and Important Ores
Previous
Next Post »